Domov >>

Odlomki iz knjige Zamolčana Istra

Konec vojne 1945 in kapitulacija neodvisne države Hrvaške

Nemčija je podpisala kapitulacijo 8. maja 1945. Lučić navaja 15. maj 1945 kot konec vojne. Je bila NDH zadnja, ki je v Evropi končala vojno? Lučić ima v tem primeru zagotovo prav: do 13. maja so namreč na Kozjanskem potekali še srditi spopadi med partizani II. Armade in ustaši. Ostri spopadi so bili po uradnem koncu vojne tudi na Koroškem.

Vse države, članice osi, so podpisale kapitulacijo, le to se ne ve, ali jo je podpisala tudi Nezavisna država Hrvatska (NDH). Nekje to mora biti zapisano, sicer bi utegnili pomisliti, da Neodvisna država Hrvaška vse do danes še ni kapitulirala. Glede kapitulacije NDH je precej nejasnosti. Vodja države je med prvimi pobegnil iz države. Ni znano, da je koga pooblastil za podpis kapitulacije. Prav tako pa je res, da zavezniki niso vztrajali pri podpisu kapitulacije NDH, saj je tudi nikoli niso pravno priznali. Znano je, da so Hrvati pod generalom Herenčićem 17. maja 1945 pri Pliberku na Koroškem položili orožje in se predali. Ali je bila to morda kapitulacija? Jo je podpisal Herenčić? Kdo ga je za to pooblastil?

Nemčija je po koncu vojne plačala škodo vsem, ki jim jo je med vojno povzročila. Obsodili so njene voditelje, država je dobila status kolektivne krivde. Vsem se je za svoja dejanja javno opravičila.

Hrvaška kot poraženka na strani nacistične Nemčije in kot država, ki je izgubila vojno, nikomur ni plačala vojne odškodnine, ni se opravičila prizadetim državam in narodom. Edino opravičilo je pred nedavnim v izraelskem knesetu izrekel hrvaški predsednik, v katerem je zatajil tako hrvaško neodvisnost kot državnost z besedami: ''Hrvatska nije bila ni nezavisna ni država …'' Kot je znano, je veliko držav med drugo svetovno vojno priznalo NDH.

Zgodovinar Lučić v dodatku k Srkuljevi ponatisnjeni Hrvatski povijesti (leta 1996) na strani 105 piše: ''Neodvisno državo Hrvaško so mednarodno priznale Nemčija, Italija, Slovaška, Madžarska, Romunija, Japonska, Španija, Nacionalna Kitajska, Finska, Danska in Mandžurija.''

Če, kot pravi hrvaški predsednik, ni bila ''niti neodvisna niti država'', kaj pa je po tem, ob njenem priznanju več kot milijarde in pol ljudi, sploh bila? Res je bilo to do zdaj izrečeno samo pred Židi v Izraelu. Opravičilo je treba spoštovati, zakaj je bilo izraženo na tak način, pa je drugo vprašanje. Omenjena izjava lahko pomeni, da se NDH želi prikazati kot nekaj, kar ni obstajalo. Če pa nečesa ni bilo, potem danes tisto, kar je, s tem ne more biti niti obremenjeno niti odgovorno za to. Taka predstavitev bivše hrvaške države pač ne more biti prepričljiva.