Domov >>

Vsebina knjige Zamolčana Istra

Dr. Stjepan Srkulj in dr. Ante Pavelić

Pavelić je Srkulja kot pripadnika stranke, zgodovinarja in strokovnjaka zelo cenil in je z njim tesno sodeloval. Že leta 1927 je Srkulj spremljal Pavelića v Pariz na kongres mest, ob povratku iz Pariza pa še v Rim, kjer je Pavelić navezoval stike s pripadniki italijanskega zunanjega ministrstva in jim za pomoč za ceno neodvisne Hrvaške ponujal sodelovanje proti Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, teritorialne koncesije in drugo. Ni dvoma, da sta bila Srkulj in Pavelić tesno povezana in da je bilo Srkuljevo delo v celoti posvečeno potrebam novih političnih teženj.

Srkuljeva Hrvatska povijest u devetnaest karata je izšla v času, ko je v Nemčiji Hitlerjev nacionalni socializem že imel trdno v rokah vso oblast in se je pospešeno pripravljal na vojno. Tretji rajh je, poleg Italije, podpiral prizadevanja Pavelića za razglasitev neodvisne hrvaške države, saj bi bila taka država v bodoči vojni zelo koristen zaveznik nemškim silam na Balkanu. Pavelić je svoje bodoče elitne vojaške enote vadil v Italiji in na Madžarskem in z njimi ob napadu Nemčije na Kraljevino Jugoslavijo 6. aprila 1941, še pred njeno uradno kapitulacijo 17. aprila 1941 na Hrvaškem tudi prevzel oblast in že 10. aprila 1941 razglasil Nezavisno državo Hrvatsko (Neodvisno državo Hrvaško – NDH)! 15. junija 1941 pa je Pavelić za NDH podpisal pristopno izjavo k trojnemu paktu Rim-Berlin- Tokio.

Srkulj je že pred izbruhom vojne sodeloval pri pripravi nekaterih bistvenih gradiv, med drugim pri Pavelićevem elaboratu Hrvatsko pitanje (Hrvaško vprašanje) iz leta 1936, ki je bil namenjen in izročen Nemcem (seveda v tajnosti), samo pol leta pred izdajo svoje knjige Hrvatska povijest u devetnaest karata. Tudi Srkuljevo zgodovinsko delo je do ustanovitve NDH ostalo bolj ali manj v tajnosti, namenjeno je bilo strankarskim veljakom in vplivnim somišljenikom.