Domov >>

Zemljevid Vojvodine Kranjske, Slovenske marke in Istre

Zemljevid je po predlogi barona Janeza Vajkarda Valvasorja izdelal geograf in bakrorezec Johann Baptistus Homann. Objavljen je bil v Neuer Atlas über die ganze Welt, Nürnberg, 1714).

Zemljevid Vojvodine Kranjske