Domov >>

Odlomki iz knjige Zamolčana Istra

Londonski memorandum

SFR Jugoslavija, Italija, Velika Britanija in ZDA, torej zaveznice iz druge svetovne vojne in prizadete države, so 5. oktobra 1954 podpisale londonski memorandum – pogodbo o razmejitvi med Italijo in nekdanjo SFR Jugoslavijo. Medtem ko so zavezniške podpisnice in Italija spoštovale predvideno določitev narodnostnih meja, je Jugoslavija razmejitev spoštovala le z vidika enovite države, narodnostni vidik pa je zavestno prezrla.

Diplomacija podpisnic londonskega memoranduma se tudi danes zaveda, kako so po vojni potekala pogajanja in kaj je Slovenija (v imenu Jugoslavije) prepustila Italiji , zato da bi celotna Istra pripadla Jugoslaviji. Zato imajo te države podpisnice cono B po tem memorandumu za slovensko. Mednarodna skupnost bi morala izpolniti vsaj tisti skrajni minimalni delež, ki ga je nekoč sama določila in podpisala. Na podlagi tega pa se ve, kje v Jugoslaviji bi morala biti medrepubliška, od leta 1991 pa mednarodno določena meddržavna meja. Če v času obstajanja enovite SFR Jugoslavije ni menila, da je to potrebno, je danes, po njenem razpadu, to več kot potrebno.