Domov >>

Franc Kunej - biografija in bibliografija

Rodil se je leta 10. 10. 1939 v Brežicah, kjer je končal tudi gimnazijo. Po začetnem študiju medicine je po končanih dveh letnikih presedlal na ekonomijo in diplomiral na Fakulteti za zunanjo trgovino. Zaposlen je bil v carinski službi kot revizor in nazadnje kot pomočnik direktorja carinske uprave. Leta 1992 je bil v skladu z resolucijo Varnostnega sveta OZN nacionalni koordinator izvajanja embarga proti Jugoslaviji. Sodeloval je v raznih delegacijah Republike Slovenije v tujini, začetku leta 1996 pa je za štiri leta stopil v diplomacijo in postal prvi ekonomski svetovalec slovenskega veleposlaništva na Dunaju. Po vrnitvi je v carinski službi do upokojitve leta 2002 vodil sektor za mednarodno sodelovanje.

Danes se ukvarja s proučevanjem zgodovine, publicistično dejavnostjo (objavlja članke v dnevnih in periodičnih edicijah), z naravnim zdravilstvom in predava o zgodovini Istre.

Bibliografija:

Kunej, F. (1994). TRIJEZIČNI CARINSKI POJMOVNI SLOVAR.
Ljubljana: Center Marketing International.

Kunej, F. (2006). ZAMOLČANA ISTRA. Kaj nam je bilo Slovencem do sedaj prikrito?,
Ljubljana: Debora.

Franc Kunej je avtor številnih člankov, ki so bili objavljeni v dnevnem in periodičnem tisku (Delo, Dobro jutro, Primorske novice idr.).