Domov >>

Zgodovina Istre

Zgodovinski zemljevid št. 14 – Restavriranje Hrvaške od 1606 do 1791

Marija Terezija je mesto Reka z okolico spremenila v madžarski protektorat pod madžarskim guvernerjem, leta 1.776 pa jo je na predlog svojega sina in 10-letnega sovladarja Jožefa II vrnila Hrvaški. Vendar pa jo je že tri leta pozneje razglasila za posebno regijo. Kot Madžarsko primorje jo je priključila k Madžarski in pod upravo madžarskega guvernerja. V času marčnih dogodkov leta 1.848 na Dunaju (''pomlad narodov''), ko so se Habsburžanom poleg dunajskih upornikov uprli tudi Madžari, je ban Jelačić, kot zaveznik Habsburžanov proti Madžarom, s svojo vojsko pomagal zatreti upor v Budimpešti. Po teh zaslugah je ban Jelačić Reko sicer spet vrnil Hrvaški, vendar le za kratek čas, saj jo je cesar Franc Jožef leta 1.868 spet vrnil Madžarom in tako je ostalo do razpada Avstro-ogrske monarhije leta 1.918.

Zgodovinski zemljevid št. 14