Domov >>

Literatura o Istri

Srkulj, S. (1937). HRVATSKA POVIJEST U DEVETNAEST KARATA.
Zagreb: Hrvatski izdavalački bibliografski zavod.

Srkulj, S., Lučić, J. (1996). HRVATSKA POVIJEST U 25 KARATA.
Trsat: AGM – Hrvatski informativni centar i Trsat.

Jesenko, J. (1978). OBČNA ZGODOVINA.
Ljubljana: Narodna tiskarna (samozal.).

Čepič, Z e tal. (1979). ZGODOVINA SLOVENCEV.
Ljubljana: Cankarjeva založba.

Krnel-Umek, D. (ur., 2004). SLOVENSKO-HRVAŠKA MEJA V ISTRI; preteklost in sedanjost: okrogla miza, Ljubljana, 1. september 2004,
Ljubljana: Ljudska čebela.

Šavli, J. (1990). SLOVENSKA DRŽAVA KARANTANIJA.
Koper: Založba Lipa.

Šavli, J. (2007). SLOVENSKA DRŽAVA KARANTANIJA.
Bilje: Humar.

Gogala, R. (1996). BOJ ZA JUŽNO MEJO – ISTRA.
Ljubljana: ČZP Enotnost.

Kristen, S. (2000). Istrsko vprašanje.
Ljubljana: Društvo 2000.

Krizman, B. (1980). PAVELIĆ IZMEDJU HITLERA I MUSSOLINIJA.
Ljubljana: Delo.

Krizman, B. (1983). DR. ANTE PAVELIĆ I USTAŠE.
Ljubljana: Delo.

Böing, G., Grafenauer, B. (ur., 1981). SVETOVNA ZGODOVINA.
Ljubljana: Cankarjeva založba.