Domov >>

Vsebina knjige Zamolčana Istra

Dr. Stjepan Srkulj

Dr. Stjepan Srkulj se je rodil leta 1869 v Varaždinu, umrl pa leta 1951 v Zagrebu. Po razpadu Avstro-ogrske monarhije je pripadal politični opciji hrvaških nacionalistov oz. stranki Hrvatska zajednica. Kot ugledni profesor zgodovine na varaždinski gimnaziji je bil leta 1917 izvoljen za zagrebškega župana (gradonačelnika). To funkcijo je opravljal do leta 1919. Bil je zagovornik hrvaške nacionalne koncentracije in pristaš ustanovitve enotne jugoslovanske države. Nekaj časa je bil predsednik narodnega sveta Srbov, Hrvatov in Slovencev, a ne dolgo, kajti nova jugoslovanska država pod srbsko dinastijo Karađorđevićev ni bila tisto, kar je njegova politična opcija pričakovala. Nato se je ukvarjal s pedagoškim delom in pisal zgodovinska dela. Njegova bibliografija zajema več kot dvajset naslovov. Leta 1928 je postal še drugič zagrebški župan, v letih 1932-1934 pa minister. Pri 65 letih se je upokojil.

Ob vse večjem razmahu hrvaškega nacionalizma pred drugo svetovno vojno je leta 1937 izšlo njegovo delo Hrvatska povijest u devetnaest karata (Hrvaška zgodovina na devetnajstih zemljevidih). Delo ni bilo namenjeno hrvaški javnosti, ampak političnim somišljenikom dr. Anteja Pavelića (poznejšega ''poglavnika''), o katerih se ni govorilo, vsaj javno ne. Beysedilo je opremil z 19 zgodovinskimi zemljevidi in besedilom dodal še vizualno predstavitev. To kaže na dejstvo, da je Srkulj ostal zvest svoji nacionalistični opredelitvi in je to delo zgodovinski nazor do hrvaškega vprašanja, tako njega samega kot celotne Stranke prava s Pavelićem na čelu. Delo je izšlo v času (na Veliko noč leta 1937), ko ga je nova hrvaška oblast pod Pavelićem najbolj potrebovala.