Domov >>

Odlomki iz knjige Zamolčana Istra

Zakaj se slovenski politiki in zgodovinarji niso odzvali na zgodovinska dejstva dr. Stjepana Srkulja

Seveda lahko le ugibamo. Navajamo nekaj ugibanj.

1. ugibanje:

Slovenski zgodovinarji in politiki do izida Zamolčane Istre sploh niso poznali zgodovinskih dejstev in knjige dr. Stjepana Srkulja Hrvatska povijest u devetnaest karata.

2. ugibanje:

Slovenski zgodovinarji in politiki so že pred izidom knjige poznali zgodovinska dejstva in knjigo dr. Stjepana Srkulja Hrvatska povijest u devetnaest karata, vendar o tem niso hoteli ali si niso upali govoriti.

Ker je ugibanj zagotovo lahko še več, vabimo vse obiskovalce te spletne strani, da nam sporočijo svoja ugibanja na naslov elektronske pošte: info@zamolcanaistra.eu.

Zagotovo pa vemo, da je vsaj eden od vrhunskih slovenskih politikov slišal za dr. Stjepana Srkulja in njegovo knjigo Hrvatska povijest u devetnaest karata.

Ta politik je pred leti, ko sta se o tej knjigi pogovarjala z avtorjem Zamolčane Istre, povedal, da je na nekem srečanju visokih predstavnikov bivših jugoslovanskih republik na Hrvaškem tedanji predsednik Republike Hrvaške dr. Franjo Tuđman omenil dr. Stjepana Srkulja in vse prisotne vprašal, če ga kdo pozna oz., če je zanj že slišal. Nihče ni odgovoril pritrdilno.

Vabimo vse obiskovalce te spletne strani, da nam pošljejo svoja mnenja o tem, kakšno napako je v zvezi z gornjo izjavo do izida knjige Zamolčana Istra storil omenjeni slovenski politik.