Domov >>

Zgodovina Istre

Zgodovinski zemljevid št. 10 – Država Stefana Dragutina (1282–1316), Bosna leta 1303, Srbija za časa Carja Dušana I., leta 1355

Stanje je za Hrvaško v tem obdobju še slabše, saj nima niti otokov niti vseh prejšnjih ozemelj. Od Trsata (pri Reki) do izliva reke Zrmanje ima samo kopensko obalo. Pretežni del Istre spada k deželi Kranjski.

Zgodovinski zemljevid št. 10