Domov >>

Zgodovina Istre

Zgodovinski zemljevid št. 15 – Parcelacija Hrvaške za časa Jožefa II, leta 1785

Na zemljevidu so prikazane razmejitve med pristojnostjo hrvaškega bana in pristojnostjo poveljstva Vojne krajine. Ta razmejitev kaže na to, da Hrvaški ni bilo dano, da bi neposredno mejila na področja pod osmansko zasedbo, ampak je to mejno vlogo obvladovala monarhija sama. Tako je tisti del Hrvaške, ki je imel svojo deklarativno anatomijo (kolikor jo je Hrvaška v danih pogojih lahko imela), postajal vse manjši, ozemlja Vojne krajine pod neposredno oblastjo Dunaja pa vedno večja. Tudi kar zadeva obalo je razvidno, da je ima Hrvaška vedno manj. Jožef II je nad Hrvaško izvedel teritorialno reorganizacijo, ki jo hrvaški zgodovinarji imenujejo ''parcelizacija''. V tem času je Hrvaška najmanjša v svoji zgodovini. V tem času Hrvaška ni imela oblasti nad jadranskimi otoki, saj je razpolagala le z majhnim delom kopenske obale ode Novega v Kvarnerju (na zahodu) pa do točke na vzhodu, ki se na kopnem približno ujema z najbolj vzhodno točko otoka Paga. Vojna krajina je bila pod oblastjo Avstrije, Reko in njeno okolico so upravljali Madžari s svojim guvernerjem za Madžarsko primorje, vse ostalo pa sta zasedali Beneška republika in Avstrija. Takšna Hrvaška, brez enega samega otoka, je v pomorskem smislu ostajala zaprta, saj je bila vsa plovba pod neposrednim beneškim nadzorom – bilo pa je že leto 1.779.

Zgodovinski zemljevid št. 15