Domov >>

Zgodovina Istre

Zgodovinski zemljevid št. 6 – Trpimirova in Panonska hrvaška – Kocljeva država, okrog leta 870

Prvič so omenjena hrvaška ozemlja kot Chrobatia, ki so zajemala tudi nekaj otokov Srednjega Jadrana. Na vzhodu je segala le do reke Cetine. Iz istrskih krajevnih imen, priimkov prebivalcev, običajev in drugih etnografskih in kulturnih virov vidimo, da je bil ta, pretežni del Istre, ki je geografsko pripadal Furlaniji, sicer pa je bil del Karantanije, poseljen s prvotnimi prebežniki z ozemelj današnje Slovenije pozneje pomešanimi s Slovani (torej iz današnje Slovenije) in se prav tako naseljevali v Istri. Zelo ozek pas ob vzhodni istrski obali, do izliva Raše, je pripadal Hrvatom in bil poseljen s pozneje priseljenimi Hrvati.

Zgodovinski zemljevid št. 6