Domov >>

Zgodovina Istre

Zgodovinski zemljevid št. 8 – HRVAŠKA, okoli leta 960; Hrvaška za časa Petra Krešimirja IV, okoli l. 1078; Hrvaška in Dukla, okoli l. 1102

Petar Krešimir IV. je izgubil še tisti majhen del ozemlja, ki ga je imel na vzhodni obali Istre. Ta del je bil priključen h Kranjski kot konstitutivni pokrajini Karantanije in ni nikoli več pripadal hrvaškemu ozemlju.

Tudi v primeru tega zemljevida potrjuje razlago o hrvaški izgubi tega dela Istre okoliščina, da je bila Istra premalo poseljena s Hrvati, da bi Petar Krešimir in njegovi nasledniki lahko ta del obdržali. Z izgubo tega dela Istre se je njihovo naseljevanje v Istri, ki že tako ali tako ni bilo posebno intenzivno, zaustavilo. Celotno Istro so pod germanskim okriljem takrat poseljevali predvsem Slovenci, nekaj avtohtonih romanskih prebivalcev v obalnih mestih in manjše število Hrvatov, ki so po politični izgubi ozemlja ostali na svojih domovih. Srkulj v svojem delu ugotavlja, da hrvaškega dela Istre dokončno ni več. Ostajajo samo avtohtoni prebivalci in tisti, ki so se priseljevali s severa, to je iz Kranjske.

Zgodovinski zemljevid št. 8