Domov >>

Vsebina knjige Zamolčana Istra

Kaj nam je bilo Slovencem do sedaj prikrito?

 1. Nagovor bralcem 9
 2. Kako se obnašajo oziroma obnašamo 13
 3. Eni so, drugi niso - vročekrvni 17
 4. Za obuditev spomina 23
 5. Kakšen je današnji dan 27
 6. Dnevi osamosvajanja 30
 7. Orožje 34
 8. Hrvaški turizem v času vojne in Slovenci 36
 9. V Sloveniji neobjavljeno gradivo 41
 10. O avtorju in njegovem delu 44
 11. Dr. Srkulj in dr. Pavelić 47
 12. Iz Pavelićevega »hrvaškega vprašanja« 53
 13. Kaj vse navaja knjiga »Hrvaška zgodovina v 19 zemljevidih«57
 14. Slovenska in hrvaška samostojnost 1991 63
 15. Današnja istra 68
 16. Razpad SFR Jugoslavije leta 1991 71
 17. Zgodovinski okvir 74
 18. Slovensko naseljevanje Istre 76
 19. Nastanek Karantanije in vprašanje Slovencev v istri 85
 20. Pojav chrobatie 89
 21. Tomislav in njegovi nasledniki 95
 22. Vladavina Anžuvincev in naslednikov 111
 23. Napoleonov čas in Ilirija 134
 24. Čas Marije Terezije in Jožefa II 122
 25. Reka 142
 26. Nastanek države Srbov, Hrvatov in Slovencev 146
 27. Delitev kraljevine SHS na upravne enote 153
 28. Ponatis iz leta 1996 in dodatek 162
 29. Neodvisna država Hrvaška 164
 30. Kapitulacija Italije 171
 31. Operativna cona jadransko primorje 180
 32. Razmejitve v Istri in Avnoj 186
 33. KPriprave na invazijo med politiki v Londonu in NDH 196
 34. Konec vojne 1945 201
 35. Demografsko spreminjanje Istre 205
 36. Istra in Slovenci po letu 1945 212
 37. Spoznanja in razmisleki 223