Domov >>

Zgodovina Istre

Zgodovinski zemljevid št. 7 – Hrvatska za časa kralja Tomislava, okoli leta 928

Domnevamo, da v času močnega vladarja Tomislava Hrvati niso poseljevali Istre zato, ker bi se moral spopasti s Franki, tega pa si verjetno ni upal. V tem času je bilo prebivalstvo v mestih pretežno romansko, v manjših naseljih v notranjosti Istre pa slovensko. Z mnenjem, da je pretežni del Bosne hrvaško ozemlje in ne srbsko, si je Srkulj skupaj s svojim političnim vodstvom (Pavelićem) prizadeval prikazati ta ozemlja kot izključno hrvaška. Z začetkom druge svetovne vojne so bila ta ozemlja v celoti vključena v Neodvisno državo Hrvaško (Nezavisna država Hrvatska). Razlog za to je očitno v Pavelićevem ''Hrvaškem vprašanju'', napisanem za vrh tretjega rajha, in v omenjani Srkuljevi knjigi, ki je verjetno nastala prav zaradi argumentiranja hrvaških zahtev. Po izročitvi Pavelićeve poslanice tretjemu rajhu sta zagotovo tako Pavelić kot Srkulj uvidela, da hrvaškemu programu manjka zgodovinsko znanstveno delo, kar je Srkulj leta 1937 zapolnil.

Tomislavovi nasledniki so v poznejših obdobjih izgubili skoraj polovico ozemlja, ki ga je pridobil in zapustil Tomislav.

Zgodovinski zemljevid št. 7