Domov >>

Zgodovina Istre

Zgodovinski zemljevid št. 17 – Vojna Krajina, Avstrijska Ilirija, nastanek in razvoj Črne gore

V samem besedilu knjige omenja Srkulj ''avstrijsko Istro'', medtem ko je na zemljevidu ne omenja.. Z debelejšimi črkami sta napisani Koroška in Kranjska, z malo manjšimi pa Istra. Iz debeline črk na zemljevidu pa je razvidno, katera pokrajina je prevladujoča in katera spada pod njeno jurisdikcijo (splošno kartografsko pravilo). Ker je Srkulju zgodovinske zemljevide pripravil Franjo Kmoch, upokojeni aavstrijski podpolkovnik in učenec avstrijskega vojno-geografskega inštituta, si Srkulj ni mogel privoščiti tega, da bi Istro imenoval ''avstrijska Istra'', ker bi se pred omenjenim kartografskim strokovnjakom osmešil. Ni pa hotel napisati v skladu z oznakami na zemljevidu ''kranjska Istra''. Avstrijski vojaški kartograf je pač natančno vedel, kako je bila Istra, kot sestavni del Kranjske, na zemljevidu označena. Za domače hrvaško branje in za tendenciozne potrebe časa, v katerem je knjiga izšla (1936), pa si je to neresnico lahko privoščil.

Zgodovinski zemljevid št. 17